carboline-bucket

Carbocoat 150


Carboline Carbocoat 150 Phổ Primer (Gray) là một mồi nặng xây dựng để cung cấp sự bảo vệ lâu dài của kết cấu thép. Nó cung cấp độ bám dính tuyệt vời và có thể được hàn thông qua để mang lại các mối hàn âm thanh. công thức kim loại nặng-miễn phí của nó là tốt cho nhu cầu tiếp xúc kéo dài, và là VOC-compliant cho hầu hết các lĩnh vực.

Danh mục:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Carbocoat 150”