carboline-bucket

CARBOLINE Carboguard 60


Danh mục:

Carboguard 60 là một chất rắn cao, lớp phủ chống ăn mòn linh hoạt. Nó có thể được sử dụng như một lớp sơn lót, áo trung gian, hoặc tự mồi kết thúc trên thép hoặc sơn lót zinc vô cơ. Nó có thể được sơn phủ với chính nó, hoặc một loạt rộng rãi các lớp kết thúc hiệu suất cao. Sản phẩm này có các tính chất làm ẩm tuyệt vời cho nó khả năng đi qua các chất chuẩn bị nhẹ. Đó là lý tưởng cho việc bảo trì và tự chế tạo các ứng dụng. Một Glass Flake (GF) phụ tùy chọn hoặc chứa mica oxit sắt (MIO) phụ gia có thể được mua riêng và có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho các ứng dụng phim có nội dung xấu hơn cho hàng hải nghiêm trọng hoặc sử dụng công nghiệp nặng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “CARBOLINE Carboguard 60”