carboline-bucket

CARBOLINE Multi-Gard GP53


Danh mục:

Carboline Multi-Gard GP 53 là một lớp sơn lót acrylic gốc nước với khoan dung, tính chất kháng trực tiếp với kim loại, và ăn mòn bề mặt.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “CARBOLINE Multi-Gard GP53”