carboline-bucket

Carbomastic 15


Danh mục:

Carboline Carbomastic 15 là một nhôm-sắc tố, ít căng thẳng, cao-chất rắn mastic với đặc tính hiệu suất vượt trội và một lịch sử lĩnh vực đã được chứng minh. Nó có thể được áp dụng trong việc chuẩn bị bề mặt tối thiểu của nền thép, như một lớp phủ trên sơn phủ hiện tại hoặc cho lĩnh vực touch-up mồi giàu kẽm và thép mạ kẽm. công thức độc đáo của nó được làm bằng mảnh nhôm cho hàng rào bảo vệ đặc biệt.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Carbomastic 15”