carboline-bucket

Carbomastic 615AL


Danh mục:

Carboline Carbomastic 615 AL là một hiệu suất cao epoxy nhôm-điền, cung cấp sức đề kháng tuyệt vời để tiếp xúc với nước ngọt và nước mặn. Nó thể hiện độ ẩm vượt trội và khả năng chịu bề mặt trong quá trình ứng dụng, khả năng nhiệt độ chữa bệnh thấp và phản ứng chữa bệnh rất nhanh để nhanh chóng trở lại dịch vụ. epoxy nhôm-sắc tố này cũng có một cốt flake trơ (chứa mica oxit sắt) để tăng cường sức mạnh và hiệu suất bộ phim.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Carbomastic 615AL”