carboline-bucket

Carbomastic 615HS


Danh mục:

Carboline Carbomastic 615 HS là một epoxy hiệu suất cao mà cung cấp sức đề kháng tuyệt vời để tiếp xúc với nước ngọt và nước mặn. Nó thể hiện độ ẩm vượt trội và khả năng chịu bề mặt trong quá trình ứng dụng, khả năng nhiệt độ chữa bệnh thấp và phản ứng chữa bệnh rất nhanh để nhanh chóng trở lại dịch vụ. Nó cũng chứa một cốt flake trơ (chứa mica oxit sắt) để tăng cường sức mạnh và hiệu suất bộ phim. Kết quả cuối cùng là một bền, lâu dài kết thúc semigloss.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Carbomastic 615HS”