carboline-bucket

Carbozinc 859


Danh mục:

Carboline Carbozinc 859 là loại thấp VOC kẽm hữu cơ mồi thép epoxy với cực kỳ nhanh chóng đặc điểm chữa bệnh-to-lớp phủ. Điều này làm cho nó một sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng trong cửa hàng và yêu cầu quay vòng nhanh chóng trong lĩnh vực này. Nó có ít hơn 3,0 lbs./gallon VOC (mỏng) và có thể được sử dụng trong hầu hết các thị trường công nghiệp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Carbozinc 859”