images

Miếng đệm Shim 01mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.08mmProduct

Specification

Thickness (mm)

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.002

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.003

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.004

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.005

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.006

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.007

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.008

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.009

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.01

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.015

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.02

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.025

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

0.03

Shim 302/304SS  Size 30.5cmX254cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Miếng đệm Shim 01mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.08mm”