carboline-bucket

Multi-Gard GP5


Danh mục:

Carboline Multi-Gard GP 5 là một kết thúc acrylic trực tiếp-to-kim loại dựa trên nước với tính chất thời tiết tuyệt vời và khả năng kháng hóa chất.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Multi-Gard GP5”