carboline-bucket

Multi-Gard GP59


Danh mục:

Carboline Multi-Gard GP 59 DTM là một, kết thúc acrylic trực tiếp-to-kim loại dựa trên nước với tính chất thời tiết tuyệt vời và khả năng kháng hóa chất.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Multi-Gard GP59”