Phuc Khang Material Trading CO.,LTD

Địa chỉ/Address: Unit 1, Zone 2, Mong Duong ward, Cam Pha cuty, Quang Ninh provine

Văn phòng / Office: 21-376/14/3 Buoi, Ba Đinh, Ha Noi

Điện thoại / Hand phone : (+84)-203-373-8998 – Hotline: 0203-373-8998

Email: sales@phuckhang.net | Website: www.phuckhang.net

Cảm ơn quý vị đã vào thăm Website của chúng tôi! Nếu Quý vị có yêu cầu hay ý kiến đóng góp nào, xin hãy sử dụng mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời những yêu cầu của Quý vị trong thời gian sớm nhất.

    Thông tin khách hàng