Precision Brand là nhà sản xuất shim plate uy tín, chất lượng hàng đầu thế giới

Precision Brand

Precision Brand

Chuyên cung cấp các sản phẩm như:

  • Shim Stock
  • Slotted Shim
  • Lubricants
  • Punch & Die Sets
  • Feeler Gage
  • Arbor Spacers & Shims